close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.21 2020
Joao Guimaraes Rosa

Förberättelser

21 korta berättelser från 1962, fem år före den brasilianske författarens död, i översättning av Stefan Helgesson (professor i engelsk litteratur) och Marcia Sá Cavalcante Schuback (professor i filosofi), som också skrivit ett högintressant förord. Musikaliskt och pulserande.