close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.38 2019
Zubair Ahmed

Floders stad

Zubair Ahmed föddes i Bangladesh, men bor sedan tonåren i Texas. Den erfarenheten har Ahmed förvandlat till en stor (och i hemlandet mycket omtalad) debut. Tätt om saknad och längtan. Tätt om rotlöshet och åldrande. Flinkt översatt av poeten Gabriel Itkes-Sznap.