close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.41 2018
finnasig
Agnes Lidbäck

Finna sig

Exakt om patriarkatets totalitarism. En debutroman som vittnar om att författaren har framtiden för sig.