close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.41 2018
gombrowicz_ferdydurke_omslag_inb-1
Witold Gombrowicz

Ferdydurke

Gombrowicz mest berömda roman, för första gången översatt från polskan, driver med mänsklighetens Stora Omogenhet.