close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020
Sorj Chalandon

Faderns yrke

Den franske författaren och utrikeskorrespondenten Sorj Chalandon brakar in i det svenska språket med en dånande roman, skriven ur ett barns perspektiv, som med journalistikens rasande effektivitet lyser upp den galenskap som är den vuxna världen.