close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.22 2020
Peter Weiss

Exil: Två romaner

Weiss två självbiografiska och väsentliga sextiotalsromaner Diagnos och Brännpunkt, återutgivna hundra år efter författarens födelse.