close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.21 2020
Raduan Nassar

Ett glas vrede

En av Brasiliens stora författare, äntligen på svenska. En kort sjuttiotalsroman, i ett enda stycke och utan en enda punkt, förtjänstfullt översatt av Örjan Sjögren. Ett vardagligt relationsgräl mellan två älskare, övergår i mental kastrering.