close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020
Michail Sjisjkin

Erövringen av Izmail

En uppvisning av översättaren Mikael Nydahl – Michail Sjisjkins intrikata verk (den tredje i svensk översättning) är en kraftfull fresk, där livet och döden går sida vid sida.