close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020
Ocean Vuong

En stund är vi vackra på jorden

Försiktigt övergestaltad romandebut från den vietnamesisk-amerikanske poeten Ocean Vuong. Ett brev till en moder som pendlar vilt mellan stilistiska formler, i översättning av Andreas Lundberg, som visar prov på ett absolut översättargehör.