close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.14 2020
Kaneko Tota

En röst i dimman: haiku

En av efterkrigstidens stora diktare inom den japanska avantgarde-haikun, i tolkning och urval av japanologen Herbert Jonsson, som också står för förord: Lättillgänglig och mot traditionen respektlös haiku.