close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.41 2019
Leslie Jamison

Empatiproven

Jamisons prisade andra bok nådde en enorm läsekrets i USA. Essäer om tillit och bakslag, om värme, smärta och medmänsklighet.