close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.22 2020
Torbjörn Elensky

Eldungen

Förlagd till ett 1800-talsbruk i Värmland; Torbjörn Elenskys åttonde roman präglas av svart magi, men är framför allt en skildring av ett land i brytpunkten mellan begynnande modernitet och absolut tradition. En eljest och stilsäker berättelse.