close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.37 2018
elandet
Andrzej Tichý

Eländet

En roman i ständig rörelse, där nuet är delat i två lika omöjliga som ofrånkomliga samtidigheter. Skoningslöst om fattigdom, våld och missbruk.