close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.22 2020
Nina Björk

Drömmen om det röda: Rosa Luxemburg, socialism, språk och kärlek

En framstående samhällsdebattör och en socialistisk portalfigur möts, i en idéskrift om massornas styrka och aktivismens kraft.