close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.22 2020
Lars Gustafsson

Dr Weiss sista uppdrag

En postumt utgiven appendix av Lars Gustafsson (1936-2016). En kort, utsökt naturskildring och filosofisk övning. Tonträffen är omisskänligt gustavssonsk.