close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.21 2019
Elsa Grave

Dikter : urval och förord Eva Lilja

En feministisk och modernistisk ledsagare – liksom författare och dramatiker – fyller 100. Här en selektion ur Elsa Graves 18 diktsamlingar, gjord av Eva Lilja, Professor emerita i litteraturvetenskap. I Graves diktvärld blir kvinnor till subjekt, som inte bara tilläts vara sexuella och fria – utan uppmuntrades till det.