close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.22 2020
Cecilia Davidsson

Detta ska passera

Cecilia Davidssons tredje roman är dels en stark beskrivning av tonåringens villkor och känslor, vilka hon ännu saknar verktyg för att hantera. Dels också en torr gestaltning av medelålders ständiga blodbrist.