close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.41 2019
Hanna Hallgren

Det som övar annorlunda likt ett hjärta

Hanna Hallgren samplar litteraturhistorien – från Ingeborg Bachmann till Marina Tsvetajeva – och skapar på några få sidor ett slags kollektivets, motståndets och den sammanbitna sorgens långdikt.