close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020
Felicia Mulinari

Det som inte kan utplånas

Felicia Mulinaris första diktsamling kommer sent i karriären: Som dramatiker, kulturskribent och skrivlärare har nittiotalisten redan länge befunnit sig i zenit. Resultatet är en diktning som pressats fram av rasismens ständigt ökande tryck.