close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020
Göran Sonnevi

Det osynliga motstyckets bok

Göran Sonnevis poesi står blickstilla: Den åldras och växer likt eken, och saknar motstycke inom svensk litteratur.