close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.21 2020
Anne Carson

Det oförlorades ekonomi: Simonides från Keos läst med Paul Celan

Tät och lyrisk sakprosa, ursprungligen utgiven 1999, som vilar mot en fond av marxistisk teori. Rolig och beläst, vasst och själaöppnande.