close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.21 2019
Lars Lönnroth

Det germanska spåret – En västerländsk litteraturtradition från Tacitus till Tolkien

Professor emeritus Lars Lönnroth väver samman trådarna av det germanska bildningsarvet – från fornlitterär muntlig diktning, till Game of Thrones. En kalenderbitarnas kärleksförklaring till litteraturen.