close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.41 2019
Karolina Ramkvist

Det är natten: författaren och den som skriver

Precis essä om splittringen mellan yrkesroll och modersroll; i klyvnaden mellan författaren och ”den som skriver”.