close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.21 2020
Caterina Pascual Söderbaum

Den skeva platsen

Pascual Söderbaum vårdar orden ömt i ett storslaget familjeepos, sprunget ur de europeiska ärren: Diktaturen och våldet, lydnadsinstinkten och oförnuftet.