close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.22 2020
Nils Håkanson

Den blinde konungens spira

En charmig – mycket välkomponerad – historisk thriller, full av förvecklingar, från en av landets ledande språkekvilibrister. En fristående, oförutsägbar, uppföljare till debuten Järnskallen, från 2016.