close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020
Gösta Oswald

Den andaktsfulle visslaren

Gösta Oswalds debut från 1946. Dikt skriven av en författare som nyss fyllt 20, men som redan här var färdig. Döden och livet flätas samman; till en väv. Med initierat förord av Martina Lowden.