close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020
Walt Whitman

Brooklynfärjans överfärd; dikt och hågkomster

Walt Whitmans klassiska dikt Crossing Brooklyn Ferry – en del av den monumentala, och under författarens levnadsår ständigt föränderliga, Strån av gräs – får ny svensk språkdräkt, i bearbetning av Kristian Carlsson. Tillammans med artiklar och utkast får dikten, liksom författarskapet, en ny, rejält ögonöppnande, kontext.