close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.41 2019
Aleksandr Pusjkin

Bronsryttaren och andra dikter

Den ryska nationalskaldens gärning från början till slut – dessutom presenteras poetens allra första rader från 1814 för första gången på svenska, i tolkning av Lasse Zilliacus. Men det är den obetalbara dikten Bronsryttaren som förblir det stora mästerverket.