close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.41 2019
Per Wästberg

Bo Grandien : diktare, reporter, forskare

Ett slags upppföljare till volymen Japanen som försvann med texter av Bo Grandien (1932-2014). Ett porträtt, en minnesteckning, av Pär Wästberg som skänker djup förståelse till diktaren och reportern; till forskaren och vännen. Guldstjärna för välarbetat personregister.