close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.22 2020
Karolina Ramkvist

Björnkvinnan

En fragmentarisk text, som inte sällan kommenterar sin egen tillkomst. Karolina Ramqvist nya roman – den första sedan 2015 års Den vita staden – kräver sin läsare. Belöningen är vacker, och försiktigt prövande, litteratur.