close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020
Robert Walser

Betydande människor kallar mig ett barn : Mikroskrifter i urval

Texter – eller mikroskrifter – funna efter den schweiziske författaren Robert Walsers bortgång 1956. En säregen författargärning som sätts i blixtbelysning, i översättning från tyskan av Peter Handberg.