close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.41 2019
Kristoffer Leandoer

Barn : Paradiset och flykten därifrån

Kristoffer Leandoer träder fram som en av våra stora essäister. Här tar han spjärn mot barndomen såsom den gestaltas i litteraturen, i en slingrande essäbok utan – typiskt nog – givna svar. En bok som sväller av läslust och vetgirighet; av den stora glädjen att sätta litteraturen under stetoskop.