close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020
Reinhard Jirgl

Avsked från fienderna

Belönad med såväl Alfred Döblin-priset som Marburgs litteraturpris. En stor efterkrigstidsroman tillgängliggörs åter på svenska, tillsammans med ett starkt förord av författaren Ulf Peter Hallberg. Ett fascinerande, och krävande, hantverk om feghet, kärlek och hat.