close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020
Tor Ulven

Avlösning

Nystartade Flo förlag går ut hårt. Den norske författaren Tor Ulvens enda roman (ursprungligen publicerad 1993, Ulven tog sitt liv två år senare) är en urstark och depraverad saga om samhällets outcasts, som levereras med en mästares precision.