close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.21 2020
Joar Tiberg

Atts jord

En diktsamling sprungen ur Tibergs senare verk: sofistikerad och flyktig. Knapp och bottenlös; medvetet ofullbordad.