close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020
Hanna Nordenhök

Asparna

I sin tredje roman växlar Hanna Nordenhök perspektiven: Två historier – åtskilda av århundraden – löper parallellt, och binds samman av Råby ungdomsvårdsanstalt. En mäktig litterär upplevelse, som bärs fram av Nordenhöks flammande penna.