close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.22 2020
Argonauterna.
Maggie Nelson

Argonauterna

En djupt själslig memoar, i brytpunkten mellan dagbok och avhandling. En hyllningsskrift till det allra mest subversiva: Människans flexibilitet och obeständighet; hennes förmåga till förändring.