close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020
Annie Ernaux

Åren

En Man Booker-nominerad förteckning över efterkrigstidens Frankrike; ett minnesarbete om det egna livet – liksom hemlandets modernisering och liberalisering – från en av Frankrikes stora samtida författare.