close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.11 2019
Per Wirtén

Är vi framme snart? : drömmen om Europas förenta stater

I finansindustrins och gränskrisens fotspår, i en bruntintad världsdel, söker Per Wirtén efter ett Europas förenta stater. En solid arbetsinsats av en medmänsklig liberal.