close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.08 2020
Thomas Bernhard

Anstöt

För första gången på svenska: Thomas Bernhards genombrottsverk Anstöt från 1967. Delvis monolog, delvis en berättelse om de vanställda och skelögda; om tidens utstötta. Jan Erik Bornlids översättning är mycket precis.