close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.26 2019
Anna Rydstedt

Anna i Lund

En ambitiös belysning av en särpräglad diktare, undertecknad Jonas Ellerström. Här samlas dikter, utkast till prosa, artiklar och kritik, som sätter Lundastudenten som blev poet i delvis nytt ljus.