close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.45 2018
Utskrift
Lyra Koli

Allting växer

En dystopisk – om än inte nattsvart – framtidsroman som ställer läsaren inför några av vår tids moraliska ödesfrågor: Vad gör vi med planeten? Varför har vi ordnat våra liv såhär? Vad är motstånd? Lyra Koli (tidigare Ekström Lindbäck) vrider i denna sin fjärde roman upp ambitionsnivån: Resultatet är en litterär värld, som bara är hennes egen.