close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.21 2019
Martina Moliis-Mellberg

A

Djärvsint och hyllad finlandssvensk prosalyrik, från en debutant som skär sönder det stängsel som är den mänskliga kroppen.