close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.14 2020
Lars Jakobson

Bokfört

Lars Jakobsons femtonde bok pendlar, som vanligt, mellan fakta och fiktion. Krävande, men givande, från en av landets stora språkbegåvningar.